Avukatın Görevleri

Avukatın Görevleri
Avukatın Görevleri

Avukat; mahkeme süreci boyunca davacı veya davalıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilere denmektedir. Avukatlar dava süresi boyunca gerçeği açığa çıkarmak ile değil müvekkilinin lehine yani menfaatine göre davranmakla yükümlüdür. Yani müvekkili aleyhindeki delilleri kullanamaz, söz ve davranışlarda bulunamaz. Avukatların görevleri ise aşağıdaki gibidir:

Hukuksal sorunlarda ve ve yasal konularda yorum yapabilmek,
Mahkeme yada diğer yargı organlarında gerçek yada tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek ve savunabilmek,
Adli işleri ve resmi dairelerdeki tüm işleri takip etmek ve bu işlerle ilgili belgeleri düzenlemek,
Kendisine verilmiş olan yada kendisinin kabul etmiş olduğu davayı ister kısa süre sürsün, ister uzun süre sürsün sonuna dek takip etmek gibi görevlere sahiptir.

Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu ile irtibata geçerek boşanma, ceza, icra avukatı taleplerinizde her daim yanınızdadır.