Avukat Olmaya Engel Hususlar Nelerdir?

Avukat Olmaya Engel Hususlar Nelerdir

Başarılı bir avukat olabilmek aşağıdaki engel durumları olmadığı takdirde mümkündür:

  • Kasten işlenmiş suç sebebiyle 2 yıldan fazla hapis cezasına yada devletin güvenliğine karşı suç işleyen, anayasal düzene ve anayasal düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar, milli savunmaya karşı suç işleme,
  • Kesinleştirilmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olabilme özelliğini kaybetmiş olmak,
  • Avukatlık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışların çevrede bulunan kişiler tarafından bilinmesi,
  • Avukatlık ile ilgili olmayacak mesleklerde olması,
  • Mahkeme kararıyla mesleğe kısıtlama getirilmiş olması,
  • İflas etmiş olmak ve itibarı iade edilmemiş olması,
  • Kişi hakkında aciz vesikası verilmiş olması ve bu vesikanın kaldırılmamış olması,
  • Avukatlık mesleğini sürekli olacak şekilde yapmaya engel durumlar(akıl, beden).

Yukarıdaki gibi avukat olmaya engel durumları olmayan kişiler; Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu gibi başarılı bir avukat olabilmeniz mümkündür.