İş Akdi Feshinde Hukuki Süreç

20 Ağustos 2020 afiyir 0

Kıdem tazminatı, işveren tarafından iş akdi feshedilen çalışanların çalışmış olduğu hizmet süresi hesaplanarak ödenen tutardır. Maalesef bazı işverenler çalışanın bu hakkını hak etmiş dahi olsa […]